Integritetspolicy

1. INTRODUKTION

Denna integritetspolicy ger dig en översikt över behandlingen av din data hos Nezdal.se. Din personliga integritet är förstås väldigt viktig för oss så vi behandlar dina uppgifter i enlighet med gällande Dataskyddsförordning (GDPR) och annan gällande svensk dataskyddslagstiftning. Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in och använder din personliga information. Den beskriver också vilka rättigheter du har och hur du kan använda dem. Summan av kardemumman är att allt vi gör, gör vi för att kunna ge dig så bra service som möjligt.

 

2. VEM ANSVARAR FÖR INSAMLING AV UPPGIFTER?

Vi är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som vi samlar in på våra plattformar. Våra kontaktuppgifter är: 

Nezdal.se / Oslo Tool Company AS 
Logistikvägen 6
438 70 Landvetter
Sverige

E-postadresse: info@nezdal.se 
VAT: SE5020920384

 

3. HANTERING

Information som samlas in om dig används för att kunna tillhandahålla våra tjänster och uppfylla avtalsmässiga skyldigheter. Vi kan även komma att använda dina uppgifter för marknadsföring eller för information till dig om våra produkter och tjänster. Vidare använder vi informationen som underlag för vidareutveckling av våra produkter och tjänster.

 

4. TREDJE PART

Behandling av personuppgifter kan komma att ske hos Nezdals samarbetspartners i den mån det är nödvändigt för fullgörande av våra skyldigheter mot dig. Din information kan komma att överföras eller delas med tredje part. Vid sådana tillfällen kommer vi att vidta åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras i enlighet med gällande lag och förordningar. Vi kan komma att överföra till, eller dela din information med, följande tredje parter: Myndigheter som t.ex Polismyndigheten, Skatteverket eller andra myndigheter där vi är skyldiga att göra det enligt lag eller om du har godkänt att vi gör det. Överföring av personuppgifter till länder utanför EU/EES kräver att landet i fråga har ett avtal med EU/EES och vi kommer aldrig att lämna din information vidare till ett företag vars verksamhet utgår från ett land som saknar detta. Vi kommer inte att sälja dina personuppgifter till tredje part om vi inte har ditt godkännande att göra det.

 

5. VILKA UPPGIFTER BEHANDLAR VI OM DIG?

När du använder Nezdals plattformar samlar vi in ​​personuppgifter. Vi behöver dessa uppgifter för att möjliggöra ett adekvat genomförande av avtalet mellan dig och oss, samt för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter och säkerställa legitima intressen. Utan dessa uppgifter kanske vi inte kan erbjuda dig alla tjänster du efterfrågar. Det respektive sammanhanget avgör vilka specifika uppgifter vi behandlar. Detta beror på dina handlingar, som att lägga en beställning eller kontakta oss via e-post.

Observera att vi även kan ge information om specifika behandlingssituationer separat och på lämplig plats, till exempel när du kontaktar oss. Uppgifterna behandlas i enlighet med reglerna i personuppgiftsförordningen och gällande nationella regler.

Nedan finns en lista över de personuppgifter vi samlar in och behandlar om dig när du besöker vår webbplats:

 • Namnet på internetleverantören
 • Information om webbplatsen du besökte innan vår webbplats
 • Webbläsaren och operativsystemet
 • Din IP-adress
 • Filer du har begärt
 • Mängden överförda personuppgifter och nedladdningar/exporterade filer
 • Information om de webbplatser du besöker från vår webbplats, inklusive datum och tid.

Vi samlar in uppgifterna i syfte att kunna analysera trafiken på vår webbplats, eftersom det ligger i vårt intresse att mäta effektiviteten i vår marknadsföringsstrategi.

När du kontaktar oss via e-post, sociala medier, chatbot och liknande kan vi samla in och behandla följande data:

 • Förnamn och efternamn
 • E-postadress
 • Övrigt innehåll i utredningen.

Vi behandlar uppgifterna i syfte att kunna svara på förfrågningar från dig.

Vi lagrar personuppgifter om dig så länge vi behöver dem för de angivna ändamålen. Lagringen sker enligt reglerna om bokföring och tid för begränsning av straffansvar och skadeståndsskyldighet, om detta är aktuellt.

Vi behandlar följande uppgifter som en del av beställningsprocessen när du handlar i vår webbutik:

 • För-och efternamn
 • Företag (valfritt)
 • Adress
 • Postadress
 • Stad
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Landskod

Vi behandlar uppgifterna i syfte att kunna leverera de efterfrågade produkterna till dig. Om du har samtyckt till cookies kommer ditt telefonnummer och e-postadress att användas för statistik och optimering av våra marknadsföringsaktiviteter via marknadsföringskanaler.

När du prenumererar på vårt nyhetsbrev samlar vi in ​​och behandlar följande data:

 • Förnamn och efternamn
 • E-postadress
 • Landskod

Vi behandlar dina personuppgifter i syfte att skicka vårt nyhetsbrev till dig, och behandlingen baseras på ditt samtycke. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss, eller genom att klicka på länken "avregistrera" i nyhetsbrevet du får. När du har avslutat din prenumeration på nyhetsbrevet raderar vi dina personuppgifter, såvida vi inte har rätt att behandla uppgifterna för annat ändamål på grundval av denna integritetspolicy.

 

6. LAGRINGSTID

Personuppgifter sparas endast så länge som det är nödvändigt för att fullgöra de ändamål de avsetts för eller uppfylla skyldigheter enligt tillämpliga lagar och regler. Dina personuppgifter raderas eller anonymiseras permanent när de inte längre är relevanta för de ändamål som de har samlats in för eller inte längre krävs enligt lag eller avtal.

 

7. DINA RÄTTIGHETER

Du som privatperson har rätt att kostnadsfritt en gång per kalenderår få information om vilka personuppgifter vi har lagrat om dig. Begäran om sådant registerutdrag ska göras skriftligen och vara undertecknat av den sökande samt innehålla uppgift om namn och personnummer. Registerutdraget kommer sedan att skickas till folkbokförd adress. Du kan även begära radering av dina personuppgifter för de fall där de ej längre är nödvändiga för det ändamål de blev insamlade och där det finns rättsliga förpliktelser som förhindrar att uppgifterna raderas. Om du anser att uppgifterna om dig är inkorrekta eller ofullständiga har du rätt till att få de felaktiga uppgifterna rättade. Vi kommer att korrigera eller uppdatera uppgifterna om dig så snabbt det är rimligt möjligt.

 

8. COOKIES

En cookie är en liten textfil som lagras på din dator och som innehåller information. Nezdal använder cookies av rent tekniska skäl för att förbättra webbplatsen samt förenkla för dig som användare. Bland annat används cookies för att komma ihåg vilka produkter du lagt i kundvagnen. Nezdal sparar ingen personlig information via cookies.

 

9. COPYRIGHT 

Allt innehåll på nezdal.se är skyddat av svensk och internationell upphovsrättslag. Detta innebär att allt innehåll såsom texter och bilder inte får kopieras, varken helt eller delvis, för privat eller kommersiellt bruk utan vårt godkännande.

 

10. ÄNDRING AV INTEGRITETSPOLICYN

Denna personuppgiftspolicy kan när som helst utan tidigare notis komma att ändras. Om det sker väsentliga förändringar i denna personuppgiftspolicy kommer vi att meddela dig genom att placera ett tydligt meddelande på webbplatsen eller på annat lämpligt sätt. Den senaste versionen finns alltid att läsa på denna URL.